Łączna długość eksploatowanych przez Spółkę sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wynosi ponad 7 200 m (w zakresie średnic 2 x Dn 32-350mm), w tym sieć wysokich parametrów od ciepłowni Stolbud do wymiennikowych węzłów cieplnych o długości ponad 4 900m.

Moc zainstalowanych jednostek ciepła w ciepłowni wynosi łącznie 18,15 MW , w tym:

  • kocioł WR – 10 o maksymalnej trwałej wydajności 10 MW, opalny miałem węglowym,
  • kocioł WLM – 2,5 o maksymalnej trwałej wydajności 2,5 MW, opalany miałem węglowym,
  • kocioł WEISS TU 3150-VER-HV o dopuszczalnej wydajności 3,15 MW, opalany biomasą,
  • kocioł WEISS TU 2500-Z-HV o dopuszczalnej wydajności 2,5 MW, opalany biomasą.

Na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Koncesji PCC/1227/726/W/OKA/2015/MMi1 w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, Spółka od października 2015r. prowadzi jako przedsiębiorstwo energetyczne działalność również w tym zakresie.

Od sierpnia 2015r., w wyniku umowy zawartej pomiędzy Gminą Włoszczowa i Stolbud Włoszczowa S.A., Spółka przejęła od Gminy Włoszczowa eksploatację sieci ciepłowniczej i 5-ciu grupowych wymiennikowych węzłów cieplnych: os. Armii Krajowej, Brożka 15, Brożka 16, Brożka 3 i Broniewskiego 4.

Dane firmy

Stolbud Włoszczowa S.A. w likwidacji ul. Jędrzejowska 74 29-100 Włoszczowa NIP: 656-10-04-369 KRS: 0000052383 Kapitał Zakładowy: 16 886 579 PLN

Kontakt

tel. +48 41 38 82 350
fax +48 41 38 82 211
email: info@stolbud.pl

„Promocja produktów firmy „Stolbud Włoszczowa” w likwidacji S.A. na rynkach UE”
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki