Ciepłownia Stolbud

Kotłownia Stolbud

Stolbud Włoszczowa S.A. od 1998r. na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Koncesji WCC/339/726/U/OT-3/98/WS (z późniejszymi zmianami), prowadzi jako przedsiębiorstwo energetyczne działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła pod nazwą Ciepłownia Stolbud. Ciepłownia zlokalizowana jest na terenie firmy Stolbud Włoszczowa S.A. przy ul. Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie.

Ciepłownia Stolbud dostarcza ciepło nie tylko dla potrzeb własnych zakładu, ale jest też głównym elementem funkcjonującego systemu ciepłowniczego we Włoszczowie i stanowi źródło zaopatrzenia w ciepło dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla znacznej ilości obiektów w południowo-wschodniej części miasta Włoszczowa.

Ciepłownia dostarcza ciepło m.in. do: bloków mieszkalnych os. Broniewskiego, Brożka i Armii Krajowej, Szpitala im. Jana Pawła II, Domu Kultury, PZU, Liceum Ogólnokształcącego , Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z internatem, Starostwa Powiatowego, Hali Sportowej i Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1, siedziby KRUS oraz kilku budynków jednorodzinnych.

Łączna długość eksploatowanych przez Spółkę sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów wynosi ponad 7 200 m (w zakresie średnic 2 x Dn 32-350mm), w tym sieć wysokich parametrów od ciepłowni Stolbud do wymiennikowych węzłów cieplnych o długości ponad 4 900m.

Moc zainstalowanych jednostek ciepła w ciepłowni wynosi łącznie 18,15 MW , w tym:

  • kocioł WR - 10 o maksymalnej trwałej wydajności 10 MW, opalny miałem węglowym,
  • kocioł WLM – 2,5 o maksymalnej trwałej wydajności 2,5 MW, opalany miałem węglowym,
  • kocioł WEISS TU 3150-VER-HV o dopuszczalnej wydajności 3,15 MW, opalany biomasą,
  • kocioł WEISS TU 2500-Z-HV o dopuszczalnej wydajności 2,5 MW, opalany biomasą.

Na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Koncesji PCC/1227/726/W/OKA/2015/MMi1 w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, Spółka od października 2015r. prowadzi jako przedsiębiorstwo energetyczne działalność również w tym zakresie.

Od sierpnia 2015r., w wyniku umowy zawartej pomiędzy Gminą Włoszczowa i Stolbud Włoszczowa S.A., Spółka przejęła od Gminy Włoszczowa eksploatację sieci ciepłowniczej i 5-ciu grupowych wymiennikowych węzłów cieplnych : os. Armii Krajowej, Brożka 15, Brożka 16, Brożka 3 i Broniewskiego 4.