Jak odróżnić drzwi prawe od lewych

Należy stanąć przed drzwiami od strony widocznych zawiasów. Jeśli zawiasy widzimy po prawej stronie – są to drzwi prawe, jeśli zawiasy widzimy po lewej stronie są to drzwi lewe.

 

 

https://budowaodpodstaw.pl/